Stanovisko SOSaD k připravovanému opatření Českých drah ke snížení administrativních nákladů v oblasti regionální dopravy

 

Opatření Českých drah (ČD), které spočívá ve sloučení krajských center osobní dopravy a regionálních center vlakového doprovodu pod 6 institucí Zákaznický personál spolu se vznikem obchodních center s obchodním manažerem a 6 zaměstnanci smluvního zajištění jako partnery pro hejtmany a vedení krajů, představuje výrazné oslabení pozice ČD ve vztahu ke krajům – objednatelům veřejné dopravy, kteří tvoří základ financování hlavního předmětu činnosti – osobní dopravy Českých drah.

Jako nelogické se jeví oddělení smluvního zajištění, které na základě smluv o závazku veřejné služby představuje nejen finanční plnění ze strany kraje, ale také sankce za neplnění kvalitativních ukazatelů vozby. Stávající struktura řízení osobní dopravy v podobě ředitele KCOD představuje důstojného partnera – ředitele, který má kompetence v oblasti smluvního zajištění, ale hlavně vazbu na provoz a kvalitu vozby, kterou je schopen přímo ovlivňovat.

Krajské obchodní centrum s manažerem obchodu a 6 zaměstnanci nemůže být partnerem hejtmanovi, resp. vedení kraje, a představuje v podstatě nedůstojný administrativní přívěšek ve vztahu k 6 celkům, zajišťujícím provoz.

Samotný pojem instituce Zákaznický personál (ZAC) je zavádějící a neuchopitelný, jednoznačně však neinstitucionální. Vedle toho vznikem 6 takovýchto celků dochází ke vzniku obvodů, které nemají logické opodstatnění, a v rámci každého kraje takové uspořádání představuje několikanásobný nárůst administrativy.

Vedle prezentace primárního účelu – snížení administrativních nákladů o cca 32 – 35 mil. Kč- jsou opomenuty náklady na změnu organizační struktury, které v první fázi celorepublikově přesáhnou prezentované a sledované úspory. Již v současnosti lze dosáhnout úspor větších než výše sledovaných důsledným plněním smluvních závazků ve vztahu ke krajům, když jejich neplněním dochází k sankcím.

Takovéto pojetí připravované organizační struktury důrazně odmítáme.

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.