Usnesení PV OSŽ ČDC, a.s. ze dne 30. 8. 2012

PV OSŽ ČD Cargo, a.s. na svém pravidelném zasedání dne 30. 8. 2012 obdržel informace od předsedy PV OSŽ ČDC, a.s. o průběhu zasedání malé dopravní tripartity a přijal následující  usnesení:

PV OSŽ ČD Cargo, a.s. je znepokojen ekonomickou situací a výhledem hospodaření společnosti do konce roku 2012, ze kterého lze na základě předložených informací na jednání tripartity, která se konala dne 30. 8. 2012, domnívat, že se jedná o možné tunelování společnosti.

PV OSŽ ČDC, a.s. kritizuje liknavý přístup ministra dopravy a předsedy vlády, k řešení situace na ČDC, které je prostřednictvím ČD, a.s. 100% vlastněn státem.

PV OSŽ ČDC, a.s. má vážné obavy, že přístup současného předsedy představenstva  nedává předpoklad k úspěšnému zahájení a dokončení kolektivního vyjednávání, které může vést k ohrožení sociálního smíru.

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s. požaduje:

  • Okamžité odstoupení předsedy představenstva Ing. Gustava Slamečky, MBA;
  • Provést razantní restrukturalizaci celého úseku obchodu
  • Žádáme jediného akcionáře společnosti (vlastníka) aby urychleně ustanovil nové vedení společnosti
  • PV OSŽ ČDC, a.s. vyhodnotí  plnění požadavků vyplývající z tohoto usnesení na dalším pravidelném jednání dne 11.9.2012.

Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s. ukládá:

  • Předsedovi PV OSŽ ČDC, a.s. seznámit s tímto usnesením všechny dotčené zástupce státu, firem a sociální partnery
  • Předsedovi  PV OSŽ ČDC, a.s., v co nejkratším termínu svolat společné jednání všech zástupců odborových centrál působících ve společnosti ČD Cargo, a.s. s úkolem projednání dalšího  jednotného postupu řešení této krizové situace.

PV OSŽ ČDC, a.s. vyhodnotí další vývoj situace ve společnosti ČD Cargo, a.s. na svém dalším jednání 12. 9. 2012.

Ve Vyšším Brodu, 30. 8. 2012

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.