Evropa se právem obává o bezpečnost české železnice

Zatímco Vláda dnes (18. 11. 2019) schvaluje tzv. Systemizaci služebních a pracovních míst na rok 2020, která počítá se zajímavými redukcemi zaměstnanců Drážní inspekce a Drážního úřadu, v odborných kruzích je veřejným tajemstvím, že aktuální auditní zpráva Evropské agentury pro železnice – European Union Agency for Railways (ERA) z auditu, který proběhl v září a v říjnu, hovoří o tom, že bezpečnost na české železnici je řešena nedostatečně především personálními kapacitami a kontrolami v provozu. To, co má Vláda schvalovat, je tak v rozporu se závěry návrhu auditní zprávy ERA, která se má projednávat na Ministerstvu dopravy v lednu 2020, přitom na ministerstvu se o nelichotivé zprávě ví.

Dva úřady, které mají přímý vliv na bezpečnost drážní dopravy – Drážní úřad (DÚ) a Drážní inspekce (DI), mají přijít o další část zaměstnanců za situace, kdy česká železnice zažívá boom především v oblasti osobní dopravy, vedle toho se nelogicky snižuje počet lidí, zabývajících se bezpečností na dráhách, kde již vznikla situace, jako by na silnici namátkově nekontrolovala řidiče dopravní policie. Vedle toho se u soukromých dopravců trhají rekordy v krátkosti přípravy nových strojvedoucích, zároveň se zvolnily podmínky pro jejich zdravotní způsobilost.

Kuriózní je, že 5 mld. Kč na kompenzace za státní slevy jízdného si naše republika může dovolit, ale 3,6 mil. Kč alespoň na zachování současného personálního stavu u institucí, které ovlivňují bezpečnost desítky tisíc provozních zaměstnanců a milionů cestujících, nikoliv.

Podívejme se ale podrobněji, o čem připravované změny na DI a DÚ jsou a jak jsou oficiálně vysvětleny

Drážní úřad

Celkové snížení počtu systemizovaných míst vychází z provedené analýzy činností a má dopad do organizační struktury úřadu. Cílem změn je zejména sjednocení organizačních struktur v územních odborech sekce infrastruktury. V komentáři Ministerstva dopravy ke státnímu rozpočtu je uvedeno, že počet zaměstnanců organizace pro rok 2020 je oproti roku 2019 snížen o 6 , tj. na 109 zaměstnanců, v tom 100 státních zaměstnanců a 9 zaměstnanců v pracovním poměru.

Drážní inspekce

Dochází ke zrušení odboru ústřední inspektorát s úsporou jednoho místa představeného. Oddělení zařazená v tomto útvaru budou podřízena přímo vedoucímu služebního úřadu. Cílem je odstranění duplicitně vykonávaných činností na místě ředitele odboru, a tím zvýšení akceschopnosti úřadu při šetření příčin a okolností vzniku mimořádných událostí. V komentáři Ministerstva dopravy ke státnímu rozpočtu je uvedeno, že počet zaměstnanců organizace pro rok 2020 je oproti roku 2019 snížen o 1 zaměstnance, tj. na 38 zaměstnanců, v tom 38 státních zaměstnanců.

U Drážní inspekce se zastavme. V posledních letech se dramaticky snížil počet zaměstnanců Drážní inspekce ze 48, resp. 49 systemizovaných, na současných 39 zaměstnanců, a tak snížení o 1 zaměstnance vypadá jako něco, co by nemělo vyvolat nějakou polemiku. Jenže opak je pravdou. Už z pouhých odůvodnění k navrhovaným změnám k systemizaci lze rozpoznat, že jsou mimo realitu a mají uměle odůvodnit neodůvodnitelné, alespoň dle nic neříkajících frází nebo dokonce absolutních nesmyslů – např. mimořádné události na Drážní inspekci šetří inspektoři územních inspektorátů, nikoliv zaměstnanci ústředního inspektorátu, takže argument akceschopnosti je úplně „mimo mísu“ a všem v rezortu dopravy, kteří znají problematiku, to je zřejmé. U Drážní inspekce se pouze potvrdilo, že vystudovaný matematik v jejím čele – Mgr. Jan Kučera si pouze vyřizuje účty se svým bývalým nadřízeným Mgr. Romanem Šigutem, nad kterým v rámci posledního „přesoutěžení“ vedení Drážní inspekce za podivuhodných okolností „zvítězil“, když měl oproti svému bývalému představenému Šigutovi, když se ve finále vybíralo, významný bonus v „přátelství“ s náměstkem ministra dopravy Kopřivou.

V roce 2020 nejen v souvislosti s opatřeními tzv. 4. železničního balíčku přibudou DÚ a DI další povinnosti, které přinesou jednoznačně navýšení personální kapacity, do toho o nás mluví nelichotivě audit, takže stávající kroky jsou nevysvětlitelné, navíc v případě DI jde o vyřizování osobních účtů v plné nahotě. Evropa se právem obává o stav bezpečnosti na české železnici, kde vítězí soukromé zájmy nad bezpečností železničního provozu a hlavně cestujících.

Jindřich Berounský
Svaz Odborářů Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.