Informace o jednání firemních výborů a generální rady SOSaD 14. 11. 2019

Jednání firemních výborů ČD, ČD Cargo a SŽDC 14. 11. 19, se nesla v duchu aktuálních informací o souběžně probíhajícím kolektivním vyjednávání ve všech zmíněných firmách, ke kterým se odehrála živější názorová diskuse členů firemních výborů. Společným jmenovatelem nespokojenosti byl dnes už státem řízený postoj zaměstnavatele přes Ministerstvo dopravy k výši mezd, vysvětlující se zřejmě naléhavou potřebou doplnit stavy stěžejních profesí soukromým dopravcům.
V rámci FV ČD proběhla informace o připravovanýchorganizačních změnách na GŘ ČD, největším předmětem sváru mezi odbory a zaměstnavatelem je záměr organizační změny v rámci odboru 10 – personálního, která není doposud v souladu s platným Organizačním řádem Českých drah, a.s., navícse dotýká i odborem metodicky řízeného Centra personálních služeb, což musí být teprve projednáno s orgány svazu, protože jde o celorepublikovou působnost v organizační struktuře ČD jinak samostatné organizace. V rámci plánované změny má dojít k přejmenování odboru personálního na „Lidé a organizace“, což se nesetkalo s pochopenímžádné z odborových centrál, působících na GŘ ČD.
Jednání Generální rady SOSaD přineslo zhodnocení velmi tristní situace celého sektoru veřejné dopravy v souvislosti s připravovanými tarifními změnami v jednotlivých krajích, velmi závažná je situace v oblasti bezpečnosti železniční dopravy, kde se připravují redukce v rámci systemizací Drážní inspekce a Drážního úřadu, přestože stoupá počet dopravců i nehodovost na železnici.
Na závěr svého jednání přijala Generální rada SOSaD (GR SOSaD) následující usnesení, obsahují i výzvu ministru dopravy a ustanovení stávkového výboru svazu:

GR SOSaD odmítá netečnost Ministerstva dopravy ve vztahu ke krajům a tarifním odlišnostem, které způsobily chaos, zhoršují služby železnice a komplikují život cestujícím, zároveň přinášejí zmaření investice ČD do odbavovacích zařízení a vyzývá ministra dopravy, aby vyvodil důsledky ve vztahu k odpovědným osobám ministerstva za veřejnou dopravu v České republice.
GR SOSaD vyzývá odborové centrály na železnici k součinnosti a razantním krokům proti stávající tristní situaci na železnici a všem, kteří ji zavinili. Pro tyto účely byl ustaven stávkový výbor.
GR SOSaD pověřila jednoho z členů GR k zastupování svazu ve věcech podání ÚOHS a orgánům činným v trestním řízení o netransparentních výběrech dopravců Ministerstvem dopravy, v Libereckém a Zlínském kraji.
GR SOSaD uložila jednomu z členů GR přípravu podkladů pro jednání v Evropském parlamentu, na ředitelstvích EK a výborech o situaci železniční dopravy v České republice

Jindřich Berounský

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.