Několik informací k jednání malé dopravní tripartity

Několik informací k jednání malé dopravní tripartity, které se konalo ve čtvrtek 31.5.2012 v 10:00.

Za ministerstvo dopravy se zúčastnil p. Dobeš, náměstci ministra dopravy, za zaměstnavatele mmj. předseda představenstva ČD, a.s. p. Žaluda a předseda představenstva ČD Cargo, a.s. p. Slamečka.

Tripartita se schází především pro zachování sociálního smíru v případě střetových situací, což nepochybně tento případ je. Představitelé ministerstva dopravy konstatovali, že se sešli na žádost SOSaD k této problematice a po seznámení se s jednotlivými rozhodnutími správní rady a představenstva společnosti ČD Cargo, a.s. se diskuse točila především kolem jednotlivých vozových zásilek a případných dopadů na zaměstnanost při jejich zrušení. Na předchozích jednáních na Ministerstvu průmyslu a obchodu údajně zazněla informace z úst pana Slamečky, že bude nutné snížit počet zaměstnanců až o 3000.

Opětovně jsem zúčastněné žádal, aby se zabývali harmonizací podmínek se silniční dopravou (poplatky za dopravní cesty, ceny pohonných hmot, energie, apod.), a také aby vzali v úvahu, že negativní dopad na hospodaření ČD Cargo, a.s. nastal v době, kdy byl odvolán generální ředitel p. Bazala a jeho management, a kdy se ujal řízení společnosti p. Žaluda se svými kolegy a p. Bazgerem, a že by bylo nutné řešit kvalifikovanost vedení ČD, a.s. a ČD Cargo, a.s. pro schopnost společnost řídit.

Taktéž jsem opětovně požádal zúčastněné, aby změnili strukturu obchodního oddělení, kdy především neexistence regionálních obchodníků je příčinou rasantního poklesu přepravování jednotlivých vozových zásilek, a že lze při zkvalitnění obchodní činnosti učinit jednotlivé vozové zásilky opět rentabilní tak, aby nebylo nutné jejich rozsah omezovat.

Ministr Dobeš pozastavil realizaci restrukturalizačního plánu s tím, že by k dalším jednáním této tripartity mělo dojít do 1 měsíce, do té doby budou podrobeny zkoumání veškeré příjmy a výdaje společnosti z hlavní činnosti.

Samotné pozastavení realizace „restrukturalizačního plánu“ nepřináší pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. žádnou jistotu a nepřipravuje zaměstnance o strach ze ztráty zaměstnání, který je reálný.

V Praze dne 1.6.2012
Ing. Jaromír Dušek
Předseda SOSaD

Příspěvek byl publikován v rubrice Archiv. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.