Soutěžní blamáž na kolejích Libereckého kraje a střety zájmů „nezávislého“ koordinátora veřejné dopravy Libereckého kraje

Analytický tým Svazu Odborářů Služeb a Dopravy v těchto dnech vyhodnotil informace, získané z Libereckého kraje na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z podkladů pro krajské zastupitelstvo i usnesení rady kraje a veškerých mediálních výstupů, ze kterých vyplývá důvodné podezření, že Rada Libereckého kraje byla manipulována mimo jiné i nepravdivými a zkreslenými informacemi při procesu výběru železničních dopravců na provozní soubor linek L3, L5 a L18. Liberecký kraj uvádí, že podklady zpracovávaly interní kapacity Libereckého kraje, avšak do 8. ledna byl agendou výběru dopravců pověřen jednatel KORIDuLk Pavel Blažek, o kterém přinesl deník  Zdopravy.cz 21. 12. 2018 informaci, že je společníkem ve firmě Transport Advisory, s.r.o. spolu se zaměstnancem Arrivy vlaky s.r.o. Hejtman Martin Půta na to reagoval: „Není možné, aby pan Blažek měl společnou firmu se zaměstnancem jiného dopravce a současně se podílel na jeho výběru!“Výběr dopravců přešel formálně na odbor dopravy s tím, že v podkladech pro výbor dopravy a Zastupitelstvo Libereckého kraje se kromě zpracovatelů nezměnilo nic. V současné době se jednatel KORIDuLk Pavel Blažek celkem neskrytě angažuje pro výkony Arriva vlaky s.r.o., 22.ledna letošního roku proběhla valná hromada Transport Advisory s.r.o., kde byl řešen převod 50% podílu společníka Pavla Blažka 3. osobě, stejně jako zaměstnance Arrivy, v březnu potom byli vymazáni z angažmá pro tuto firmu z obchodního rejstříku. Firma Transport Advisory realizovala několik zakázek pro Ústecký kraj, se kterým má Liberecký kraj společné až neuvěřitelné rozkouskování železnice mimo logické provozní soubory proti 4. železničnímu balíčku a zásadám Evropské komise.

Liberecký kraj neposkytl zápisy, resp. záznamy jednání s dopravci, protože jimi nedisponuje a pro kraj měla být zásadní informace o ceně /km ve vztahu k nabízeným vozidlům. Tím ale upouští od zásad transparentnosti. Pro jednání Rady Libereckého kraje 5. února byla vytvořena přehledná tabulka cen dopravního výkonu na vlkm a porovnání kvality vozidel, které vykazuje nepravdivé a zkreslené informace, dokonce i ničím nepodložené subjektivní pocity zpracovatele v poznámkách. Pro posuzování vozidel, pokud s nimi chci jezdit, je důležitá dopravní hmotnost a nikoliv konstrukční s nesprávnými informacemi o výkonu i místech k sezení. Podstatné ovšem je, že Liberecký kraj oslovil 26. října 2018 dopravce s poptávkou zajištění dopravní obslužnosti, kde uvedl požadavky na kvalitu základních vozidel pro oběhy A, B a C. Tím se ve skutečnosti dostal do situace, že České dráhy (ČD) nabídly kvalitativně nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější nabídku s tím, že neměly ponětí o tom, že mohou existovat nějaké výjimky se zapojením moderních vozidel o rok či o dva později po zahájení kontraktu.Cena 158,98 (ale jen pro linky L3+L5) byla zřejmě porovnávána s cenou Arriva vlaky s.r.o. 157,12 Kč (pro celý soubor L3+L5+L18), ale tato cena ČD byla pouze na část posuzovaného výkonu, na linku L18 nabídly ČD cenu výrazně nižší – 105,52 Kč/vlkm a za vozidlo, které odpovídá poptávce v rámci oběhu C a je na trati širší možností využití včetně přepravy lodí oblíbené. Ve váženém průměru jsou ČD na ceně pod 150 Kč na vlkm a levnější než Arriva, a to s kvalitními nízkopodlažními vozidly hned od prosince 2019, ne až od 2. nebo pozdějšího roku kontraktu! 

24.června Liberecký kraj zveřejnil na svém webu informaci, že „Rada Libereckého kraje rozhodla o podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na přezkum jeho postupu v celkem deseti řízeních. K tomuto kroku jsme dospěli také na základě nových informací, které přinesla média minulý týden,“ uvedl hejtman Martin Půta včetně obav, žepostup ÚOHS vůči Libereckému kraji ve zmíněných řízeních mohl kraj poškodit. Jde primárně o rozsáhlé podezření ze střetu zájmů v případě veřejných soutěží na linkovou autobusovou dopravu a o problémy se vznikem dopravce Libereckého kraje. To vše v kontextu s účastí na fotbalových utkáních, kde jsou prezentováni konkrétní politici napříč politickými stranami, ale i odborný zaměstnanec odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje.

Nabídky ČD a Arriva vlaky s.r.o.jsou neporovnatelné a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zasíláme proto podnět svazu s příslušnými přílohami a žádostí o posouzení!

Vozidla řady 845 Arrivy, která mají být nasazenapo přechodnou dobu, která se však stále mění a 8. února letošního roku neměla být žádná, jsou bezesporu horší kvality než vozidla řady 844 ČD – výrazně starší, bez klimatizace, vysokopodlažní, bez WC pro invalidy atd. Co se týká porovnání vozidel řady 642 Siemens DesiroArrivy, vozidla RegioShark řady 844 ČD mají oproti Desiru řady 642 následující přednosti :
– vozidlo splňuje normy TSI PRM pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností orientace
– statická pevnost a odolnost vozidla proti nárazu splňuje normu ČSN EN 15 227. Díky tomu je zajištěna výrazně vyšší bezpečnost strojvedoucího a cestujících v případě střetnutí vozidla s překážkou v jízdní dráze
– spalovací motory splňují aktuálně platné emisní limity, proto řada 844 oproti Desiru méně zatěžuje životní prostředí emisemi spalovacích motorů 
– informační systém pro cestující lépe vyhovuje pro použití v ČR 
– 844 má WiFi připojení i zásuvky 220 V v oddíle pro cestující pro napájení drobné elektroniky

„Železniční odborníci“ Libereckého kraje upravili podklady pro Radu Libereckého kraje tak, aby v soutěžinesoutěži„na okovyhrála“ horší nabídka společnosti Arriva vlaky s. r. o. s 19 let starými vozidly řady 642 Siemens Desiro, která prohlásili za moderní vozidlo nízkopodlažní konstrukce a kvalitativně lepší nabídku ČD se zánovními vozidly řady 844 RegioSharky od polské Pesy prohlásili za horší i přes lepší poměr ceny a výkonu, rychlejší akceleraci a bezpečnější i ekologičtější konstrukci.

Liberecký kraj v odpovědi svazu uvedl, že šel cestou přímého zadání, avšak průzkum trhu smí být užit jen k vytvoření relevantních (technických, organizačních, finančních) parametrů obsahu zadání, nikoli k hodnocení a výběru mezi uchazeči (§ 33 ZZVZ). 

Kraj by v obecné rovině měl zjišťovat, zda jím plánované vynaložení finančních prostředků je „nejlepší možné“.

Je třeba zdůraznit, že cena v daném případě nesmí pak být jediným kritériem, jelikož by tím byl zcela popřen požadavek efektivnosti. Veřejné prostředky musí být použity takovým způsobem, aby bylo dosaženo co nejlepšího poměru ceny a kvality. Zároveň princip účelnosti požaduje, aby danou aktivitou byla uspokojena potřeba, která danou aktivitu vyvolala.

Zajímavé na celé kauze jsou doprovodné informace v médiích a vznik časově omezené a pro kraj exkluzivní nabídky firmy Arriva vlaky s.r.o.. V průběhu listopadu 2018 ČD upozornily na právně vadné notifikace (objednatel uznal a opravoval), a to termínově i v souvislosti s podklady pro nacenění. Začátkem prosince ČD intenzivně urgují notifikaci, avšak 10. prosince se objeví datovou schránkou časově omezená a výhodná nabídka pro Liberecký kraj, až 11. prosince dojde ke zveřejnění opravené notifikace a 12. prosince jsou ČD vyzvány e-mailem a následně telefonickou komunikací jednatelem KORIDuLk Pavlem Blažkem k podání alespoň indikativní nabídky do 14. prosince vzhledem k tomu, že se objevila senzační a časově omezená nabídka jiného dopravce a do pátku 14. prosince odpoledne je třeba zpracovat podklady pro radu kraje, která má 18. prosince rozhodnout. Na takovou výzvu ČD nereflektovaly s odkazem na to, že začíná být logické, proč v Libereckém kraji zasahuje často Policie ČR. Následně média uvedla jako zdroj „kraj“ s vágními informacemi, žeArriva nabízí cca 160 Kč na vlkm a ČD se mají možnost poučit, když prezentovaly blíže neurčenou předraženou nabídku nad 200 Kč/vlkm. Ta nabídka ve skutečnosti znamenala sedmileté využití vozidla řady 840 Stadler za průměrných 197 Kč v brutto ceně (kraji se vrátí tržby) na lince L 18 Železný Brod – Tanvald, která přirozeně navazuje na projekt Jizerskohorské železnice a linku L1 Liberec – SzklarskaPorebas tím, že na Jizerskohorské železnici u zbylých vozidel řady 840 kraj ušetří 2 mil Kč ročně na odpisech. Taková informace ale navenek nikdy nezazněla a nezazní, dokud bude jednatel KORIDuLk jednat s dopravci svévolně, resp. netransparentněbez zápisů, avšak s důvěrou rady kraje, a tak v pátek domluvené může být v pondělí pouhým nedorozuměním.

            Jindřich Berounský, Svaz Odborářů a Služeb a Dopravy

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.