Výzva předsedům ZO SOSaD

Vážení kolegové,

žádáme vás, abyste neprodleně informovali své závodní výbory, případně další členy SOSaD, že ředitelé jednotlivých oblastních ředitelství a dalších organizačních článků Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC), zahájili jednání s odborovými partnery na své úrovni o organizačních změnách redukce počtu PO a počtu zaměstnanců v nich (nadbytečnost), včetně změn pracovního zařazení těch dalších zaměstnanců, kteří nebudou nadbyteční a projednání dalších organizačních změn.

Tyto organizační změny jsou s vámi projednávány již z hlediska konkrétních dopadů do zaměstnanosti, aniž tyto změny byly projednány na úrovni celopodnikové s naším příslušným Firemním výborem SOSaD při SŽDC (dále jen FV).

S ohledem na to, že v důsledku neprojednání těchto změn na úrovni celopodnikové, není jasný rozsah a dopad organizačních změn a jejich ekonomických důsledků do celé SŽDC, nemůže tedy ani být k dispozici stanovisko našeho příslušného FV.

Žádáme Vás, abyste z těchto důvodů neprojednávali tyto organizační změny na úrovni ZV ZO SOSaD, případně abyste tyto změny do doby jejich projednání na úrovni FV  neakceptovali, tedy s nimi v žádném ohledu do doby jejich projednání na FV nesouhlasili.

Asi není potřeba zdůrazňovat, že popsaným postupem se vedoucí zaměstnanci zřejmě snaží obejít případný negativní názor odborových centrál, zejména SOSaD, s těmito změnami. V každém případě se podle našeho názoru jedná o porušení zákoníku práce a kolektivní smlouvy, které bude třeba vhodným způsobem sankcionovat.

Informujte nás osobně o návrzích zaměstnavatele SŽDC i o Vašem dalším postupu v této věci.

 

                                                                                Jan Kadečka a Lubomír Michalec

Příspěvek byl publikován v rubrice Komentáře. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.